Мойка Omoikiri Sakaime 86-2-EV Tetogranit/эверест Арт. 4993204