Мойка Omoikiri Sakaime 78-EV Tetogranit/эверест Арт. 4993197